homepage2007_banner

NAFCA EMERGENCY FUND

admin Fundraiser 0 Comments

FUND RAISED NAFCA EMERGENCY FUND
LATE  BINDIRA ARYAL FAMILY FUND RAISE 1/8/2015
          DONOR NAME          $ AMOUNT
1 SURENDRA ADHIKARI $100.00
2 GOVINDA ADHIKARI $20.00
3 SUSHMA KHADKA $20.00
4 MAHENDRA BHANDARI $21.00
5 RAGHU N. BASNET $25.00
6 GANESH THAPA $21.00
7 BASU DHAKAL $21.00
8 ANITA KC $20.00
9 DINESH BISTA $21.00
10 SUMAN & PRATIMA DAHAL $25.00
11 BINOD BRAHMACHARYA & SAPANA BARUWAL $21.00
12 MANTOSH AND REKHA UPADHYAYA $20.00
13 PUSHPA MANANDHAR $25.00
14 DINESH BISTA $20.00
15 CHITRA SHRESTHA $20.00
TOTAL $400.00