Our Members

Executive Committee Members 2016-2018

President: Mrs. Tara Baral
Vice President: Mr. Mahendra Bhandari
Secretary: Mr. Jaya Prakash Saha
Treasurer: Mr. Hira Singh Gautam

Past Executive Committee Members 2014-2016

President: Mr. Surendra Adhikari
Vice President:Mrs. Tara Baral
Secretary:Mr. Jaya Prakash Saha
Treasurer:
Mr. Mahendra Bhandari

Members:

Mrs. Geeta Gautam
Mr. Ashok Bhandari
Mrs. Ishwari Basnet
Mr. Raindra Pandey
Mr. Harka
Mrs. Muna Adhikari

Advisers:

Mr. Uddhav Giri
Mr. Tanka Bhattari
Mr. Basu Dhakal
Mr. Nabin Timilsina
Mr. Jit Baral
Special Advisory:
Mr. Gajendra Adhikari
Mr. Durga Dahal

Past Executive Committee Members 2012 – 2014

Mr. Basu Dhakal
President
Mr.Rabindra Pandey
Mr. Indra Gurung
Mrs. Tara Baral
Vice President
Mr. Nabin Timilsina
Mr. Hira Shing Gautam
Mr. Surendra Adhikari
Secretary
Mr. Jaya Prakash Shah
Mr. Mahendra Bhandari
Treasurer
Mrs.Nir Rai
Mr. Gajendra Adhikari
Special Advisor

Past Executive Committee Members:

Dr. Bijaya Shrestha, President: 1998 – 2002
Mr. Durga Dahal, President: 2003 – 2005
Mr. Anup Srivastav, President: 2006 – 2007
Mr. Uddhav Giri, President: 2008 – 2009
Mr. Tanka Bhattarai, Vice President: 2008-2009; President: 2010
Mr. Prajwal Bajracharya, President: 2011-2012
Mrs. Peggy Dev, Secretary: 1998 – 2001
Mrs. Godawari Deo, Secretary: 2002 – 2005
Mr. Ajay Dev, Secretary: 2006 – 2007
Mr. Vaskar Timsina, Secretary: 2008
Mrs. Shanti Tamang, Secretary: 2009
Mr. Prajwal Bajracharya, Secretary: 2010; President: 2011
Dr. Bryan Thoreson, Treasurer: 1998 – 2003
Mr. Binayak Sharma, Treasurer: 2004 – 2005
Mr. Gajendra Adhikari, Treasurer: 2006 – 2007; Special Advisor: 2009 – 2012
Ms. Prinam Adhikari, Treasurer: 2008 – 2009
Mr. Krishna Gautam, Treasurer: 2010-2011
Mrs. Shakuntala Dahal: 1998 – 2002
Mr. Suresh Ojha: 1998 – 1999
Mr. Prakash Poudyal: 2000 – 2002
Mrs. Devi Sah: 2002 – 2003
Mr. Prem Rimal: 2002 – 2003
Mrs. Shanti Poudyal: 2004 – 2006
Mr. Frank Wallace: 2005 – 2006
Mrs. Manju Tuladhar: 2007
Mr. Sahadev K. C.: 2007
Mr. Basu Dhakal: 2009 – 2011
Mr. Rabrindra Pandey: 2009 – 2010
Mr. Purna Baniya: 2009 – 2010
Mr. Bisu Dahal: 2010-2011

Past Board of Directors:

Mr. Durga Dahal
Former NAFCA President and Patron Member
Mr. Anup Srivastav
Former NAFCA President and Life Member
Mrs. Peggy Dev
Former NAFCA Secretary
Mrs. Shashi Kaphle
NAFCA Life Member
Dr. Bryan Thoreson
Former NAFCA Treasurer
Mr. Prakash Poudyal Former NAFCA Exec. Committee and Life Member
Mrs. Bina Wallace
Longtime Member and Senior Community Leader
Dr. Bijaya Shreshta
Former NAFCA President
Mr. Uddhav Giri
Former NAFCA President and Life Member

Honorary Members:

Honorary Membership — person(s) making substantial contribution towards promoting the mission of the Association.

Mr. Janaki Pradhan
Mrs. Bidya Pradhan

Patron Members:

Patron Membership — anyone contributing $1,000 or more to the Association shall be designated as a Patron of the Association and shall automatically become an Individual Lifetime Member.

Late Dr. Pran Vohra (since 1998)
Mr. Durga Dahal (since 2005)
Uddhav Giri (since 2016)

Pre-NAFCA Ad-Hoc Committee:

Mr. & Mrs. Janaki Pradhan: Chairperson
Dr. Ganga Deo
Dr. Ram Sah
Dr. Bryan Thoreson
Mr. Durga Dahal
Dr. Bijaya Shrestha
* Mrs. Peggy Dev
* Mrs. Shakuntala Dahal

*Added later to the Ad-Hoc Committee

Lifetime Members:

Individual Lifetime Membership — anyone contributing $250 or more to the Association shall be designated as a Lifetime Member.

Mr. Mark Kaphle
(Since 2006)
Mrs. Sonam Flanagan
(Since 2004)
Mrs. Shanti Poudyal
(Since 2008)
Mrs. Maria Sheila Kadel
(Since 2009)
Mr. Jaya Prakash Shah
(Since 2016)
Kamala Gautam
(Since 2016)
Ishwari Basnet
(Since 2016)
Surendra Adhikari
(Since 2009)
Mr. Anup Srivastav
(Since 2006)
Mr. Gajendra Adhikari
(Since 2007)
Mr. Basu Dhakal
(Since 2008)
Mrs. Muna Adhikari
(Since 2008)
Mr. Mahendra Bhandari
(Since 2016)
Seema Shah
(Since 2016)
Mr. Ajay Dev
(Since 2006)
Mrs. Shashi Kaphle
(Since 2006)
Mr. Nabaraj K.C.
(Since 2008)
Mr. Vaskar Timsina
(Since 2009)
Mr. Purna Bania
(Since 2009)
Rajani Khadka Poudel
(Since 2016)
Tara Baral
(Since 2016)
Mr. Prakash Poudyal
(Since 2006)
Mrs. Rose Shrestha
(Since 2008)
Mr. Tanka Bhattarai
(Since 2008)
Mr. Naba Raj Kadel
(Since 2009)
Mr. Ram Sah
(Since 2009)
Hira Singh Gautam
(Since 2016)

General Members

  • Tejaswi Adhikari (since 2015)